Download

1/ THÔNG TIN MÁY CHỦ

 • Máy chủ Shaiya Friend
 • Open: 19h00 ngày 23/5/2022
 • Bảo trì định kỳ: 19h00 - 20h00 chủ nhật hàng tuần
 • Cấp độ tối đa hiện tại: 15
 • EXP: x1
 • Chiến tích: x1
 • Bản đồ mở hiện tại: Kello, Gliter, Phế tích Cornwell( Tầng 1), Đền Chôn vùi(Tầng 1), Chiến trường Thiết huyết, Chợ đen, Đấu trường Liên minh

2/ TÍNH NĂNG MÁY CHỦ

 • Chống Cheat, Auto
 • Không thể đăng nhập 2 liên minh đối nghịch cùng lúc.

3/ TRANG BỊ - VẬT PHẨM

 • Các loại trang bị(0 slot, 1 slot, 2 slot, 3 slot): có thể săn quái vật hoặc BOSS
 • Ngọc(cấp 2, cấp 3, cấp 4): có thể săn quái vật hoặc BOSS
 • Đồng may mắn(cấp 1, cấp 2): có thể săn quái vật hoặc BOSS
 • Vật phẩm hỗ trợ( thuốc lak): mua tại E-Shop
 • Miễn phí Búa tăng độ bền, Túi chống tổn thất, Bùa chu tước và Đá hồi sinh vĩnh viễn trong bảng kỹ năng

4/ HỆ THỐNG BOSS

 • Kello, Gliter: 1 Boss mini( delay: 4h)
 • Chiến trường thiết huyết:1 Boss chính(delay: 12h), 3 Boss mini(delay: 4h)
 • Phế tích Cornwell( Tầng 1), Đền Chôn vùi(Tầng 1): 1 Boss chính(delay: 72h)

4/ TỶ LỆ RỚT ĐỒ

STT Quái vật Bản đồ Trang bị Tỷ lệ
1 Quái thường Kello, Gliter Trang bị 1x: 0 hoặc 1 slot 5%
2 Boss mini Kello, Gliter Trang bị 1x: 0 hoặc 1 slot 5%
3 Quái thường Chiến trường Thiết huyết Trang bị 1x: 0 hoặc 1 slot 5%
4 Boss mini Chiến trường Thiết huyết Trang bị 1x: 0 hoặc 1 slot 5%
5 Boss chính Chiến trường Thiết huyết Trang bị 1x: 0 hoặc 1 slot 5%
6 Quái thường Phế tích Cornwell( Tầng 1), Đền Chôn vùi(Tầng 1) Trang bị 1x: 0 hoặc 1 slot 5%
7 Boss chính Phế tích Cornwell( Tầng 1), Đền Chôn vùi(Tầng 1) Trang bị 1x: 0 hoặc 1 slot 5%