Download

THÔNG TIN NẠP THẺ

Mệnh giá Số Ecoin nhận được
50.000 VNĐ 50.000 Ecoin
100.000 VNĐ 100.000 Ecoin
200.000 VNĐ 200.000 Ecoin
500.000 VNĐ 500.000 Ecoin + 5%( Không đi kèm với khuyến mãi khác)
1.000.000 VNĐ 1.000.000 Ecoin + 10%( Không đi kèm với khuyến mãi khác)

Số TK: 19032512978029
Số TK: Dinh Ngoc Quynh
Ngân hàng: Techcombank Hải Phòng
Nội dung: Tài khoản game